ภาพขณะปั้นงานอนุสาวรีย์หาชมยากของ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรคนสำคัญของชาติ

ภาพเคลื่อนไหวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีขณะปั้นงานอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ติดตั้ง ณ. วงเวียนใหญ่ ผลงานการปั้นรูปประติมากรรมรูปเหมือน รูปอนุสาวรีย์ชิ้นสำคัญของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย โดยภาพเคลื่อนไหวของอาจารย์ศิลป์ พีระศรีนั้นมีการค้นพบอยู่น้อยมาก นักศึกษาศิลปากรศิษย์เก่าและปัจจุบันหลายคนยังไม่เคยเห็นภาพยนต์สั้นประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ครับ

ขอขอบคุณ อาจารย์ไมตรี ลิมปิชาติ ครับ

อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ:Thaimonument Studio