รับปั้น,สร้างอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ทุกรัชกาล รับปั้น-หล่อโลหะ ปั้นเหมือนบุคคล รับสร้างอนุสาวรีย์
การปั้น-หล่อโลหะ สร้างอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์ การปั้นเหมือนบุคคลสำคัญ อนุสาวรีย์ไทย:สตูดิโอ

Thai Monument Studio: The studio of Sculpture Art,give an advice and be available for hire to create and build the Royal Monument,Statue,Sculpture,Bust,Buddha Image,Human figure Sculpture,Teach Sculpting and Metal Casting Bronze Brass.

Thai Monument Studio คือสตูดิโอปฏิบัติงานทางด้านประติมากรรมและการหล่อโลหะ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม การปั้นและหล่อโลหะสัมฤทธิ์ (สำริด) บรอนซ์นอก ทองแดงและทองเหลือง โดยมีรูปแบบคือ ประติมากรรมร่วมสมัย (Modern Sculpture) หรืองานปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญ Realistic Sculpture อนุสาวรีย์ Monument,Statue พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ไทย Thai Royal Monument,Statue,Sculpture ในทุกขนาดได้แก่ ขนาดเท่าจริง สองเท่าหรือสามเท่าของขนาดคนจริง ประติมากรรมพระพุทธรูป Buddha Image รวมไปถึงประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูง Base and Hight Relieve เพื่อประกอบเรื่องราวเนื่อหาต่างๆเพื่อเป็นอนุสรณ์ หรืออนุสรณ์สถานรำลึกถึงคุณงามความดี เกียรติคุณของบุคคลสำคัญหรือพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์เป็นคุณยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยในยุคสมัยต่างๆ ดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์การปั้น,หล่อโลหะและควบคุมกระบวนการสร้างสรรค์ให้มีความงดงาม คุณค่าในทางศิลปะ และความถูกต้องตามมาตรฐานการสร้างสรรค์ทุกขั้นตอน โดยประติมากรและทีมงานการหล่อโลหะที่มีคุณภาพทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง

อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ