• รับปั้น,สร้างอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5 ปั้น-หล่อโลหะ ปั้นเหมือน cover4
  • รับปั้น,สร้างอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสรรเพชรที่8ปั้นหล่อโลหะ ปั้นเหมือน2
  • รับปั้นพระพุทธรูป หล่อพระ ปั้นอนุสาวรีย์
  • ประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูงสวยๆ ฉัตรมงคล อินสว่าง
  • รับปั้นภาพนูนต่ำนูนสูงประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ประติมากรรมนูนต่ำ ปั้นนูนต่ำเล่าเรื่อง
  • รับปั้นภาพนูนตำ่นูนสูง รับปั้น,สร้างอนุสาวรีย์ ปั้น-หล่อโลหะ ปั้นพระพุทธรูป

บทความล่าสุด : Latest from the Blog

ที่ปรึกษาทีมงาน Thai Monument Studioให้สัมภาษณ์สื่อ นิตยสาร Secret

ถ้อยคำสัมภาษณ์ต่อสื่อ Secret ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ปรึกษาทีมงานอนุสาวรีย์ไทย : Thai Monument ขณะปฏิบัติงานปั้นรูปต้นแบบพระพิเนก-พินาย ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับ..... READ MORE

กระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อประติมากร ที่ปรึกษา Thaimonument Studio

กระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ปรึกษาของ Thaimonument Studio เป็นประติมากรผู้ปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่กรมศิลปากรเห็นชอบใน...... READ MORE

พิธีเททองหล่อนำฤกษ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การจัดพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่โรงพยาบาลมอบหมายให้อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอเป็น...... READ MORE

โครงการปั้นรูป ประติมากรรมนูนต่ำ “พระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา”

โครงการปันผันปันยิ้ม โครงการเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการ "พระมหาชนกเพื่อ READ MORE

บัญชีรายนามพระพุทธรูปสำคัญ ที่ผู้จัดสร้างต้องขออนุญาตกรมศิลปากร

การจำลองพระพุทธรูปสำคัญทั้งพระประธานหรือพระพุทธรูปนั้น มีรายนามพระพุทธรูปองค์สำคัญที่ผู้จัดสร้างต้องขออนุญาตกรมศิลปากรดังต่อไปนี้ READ MORE