ความหมายประติมากรรม “พระบรมราชานุสาวรีย์”

ความหมายของประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์
ความหมายของประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรีย์ ความหมายที่ตรงตัวที่สุดคือ