รูปปั้น หล่อโลหะสำริด ในหลวง รัชกาลที่9 ผลงานประติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายความอาลัยรักแด่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของประติมากรฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Project : ประติมากรรมพระบรมรูปรัชกาลที่ 9