ผลงานประติมากรรมที่ อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอไดัปั้นหล่อรูปเหมือน ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลสำคัญ หรือการการสร้างอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย รูปปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) หรือสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดีซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ 29 แห่ง ราชอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สองแห่ง ราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา ทรงครองราชย์ พ.ศ. 2246 – พ.ศ. 2251ในการปั้นรูปเหมือน ปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญ โดยเฉพาะการปั้นรูปพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ไทยนั้นประติมากรต้องทำการศึกษาประวัติศาสตร์ ค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะประวัติส่วนพระองค์ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดบุคลิคลักษณะ อารมณ์ความรู้สึกให้ปรากฏแก่งานรูปปั้นอนุสาวรีย์ รูปปั้นพระอนุสาวรีย์ รูปปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือรูปปั้นเหมือนบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ได้ : ผลงานรับปั้นอนุสาวรีย์,รับปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ไทย : อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ

The sculpting of the Thai royal monument of the King in Ayutthaya period of Thaimonument Studio

  • Project Type : ผลงานการปั้นหล่อรูปอนุสาวรีย์ หรือการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่8 ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลสำคัญ
  • Skills : ความเข้าใจ ในโครงสร้างและสัดส่วนของรูปทรงมนุษย์ ความถูกต้อง ความสมจริง ความงาม เหมาะสมและสมพระเกียรติ
  • Customer : หน่วยงานราชการ
  • Project Year : 2556