ผลงานการการปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญ การการสร้างอนุสาวรีย์ของพระบรมรูปหรือการรพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ขนาดสองเท่า เป็นกระบวนการที่สำคัญของการรับปั้นรูปอนุสาวรีย์ หรือรับปั้นรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของงานปั้นของประติมากรหรือช่างปั้น ก่อนทำแม่พิมพ์เพื่อบุขี้ผึ้งและตกแต่งผลงานรูปปั้นอนุสาวรีย์ หรือรูปปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการหล่อโลหะต่อไป : อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ

The Statue Sculpture of plaster material of the King Rama V before to make a mould and metal casting of Thaimonument Studio

  • Project : ผลงานปั้นรูปเหมือน การสร้างอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลสำคัญ
  • Skills : ความรู้เข้าใจในโครงสร้างและสัดส่วนของรูปทรงมนุษย์ ความถูกต้อง ความสมจริง ความงาม เหมาะสมและสมพระเกียรติ
  • Customer : หน่วยงานราชการ
  • Project Year : 2554