ผลงานการสร้างพระพุทธรูป ปางพระพุทธเจ้าน้อย องค์ยืน ผลงานการปั้น และหล่อโลหะของเราอนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ เป็นองค์พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ขนาดความสูงประมาณ 10 เมตร ประกอบร่วมกับฐานวงกลมรับ ลวดลายประดับทรงบัวคว่ำ บัวหงาย โดยภาพประกอบเป็นภาพขณะที่ทีมงานร่วมกันประกอบรูปหล่อขนาดใหญ่ ตรวจสอบเส้นดิ่งให้ตรงตำแหน่ง และความสมดุล : เข้าชมผลงานการปั้น หล่อ สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ของเรา ได้ที่วิหารพระพุทธรูป องค์พระพุทธเจ้าน้อย ณ บ้านสุขาวดี จังหวัดชลบุรี

  • Project : ผลงานการสร้างพระพุทธรูป ปางพระพุทธเจ้าน้อย องค์ยืน (ปั้นหล่อโลหะ)
  • Skills : ความรู้ ทักษะการปั้นพระพุทธรูป การหล่อโลหะและการปิดทอง โครงสร้างสัดส่วน ความงามและความปราณีตมงามและความปราณีต การขยายขนาดให้มีสัดส่วมงดงามถูกต้อง
  • Customer : วิหารองค์พระพุทธเจ้าน้อย บ้านสุขาวดี พัทยาใต้ ชลบุรี
  • Project Year : 2010
  • Website https://thaimonument.com