ผลงานการออกแบบ ปั้นต้นแบบองค์พระพุทธรูปของเรา Thaimonument Studioองค์พระพุทธรูปต้นแบบหลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการร่วมสร้างเพื่อนำไปขยายแบบ ขนาดใหญ่ และหล่อโลหะสำริดนอก (Bronze) ขัดแต่ง และปิดทองคำเปลว ทองคำแท้บริสุทธิ์ ต่อไป ติดตั้งเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ให้การอุปถัมภ์และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ณ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

  • Project : การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ การปั้นหล่อพระ โรงหล่อพระสำริดนอก ทองเหลือง การสร้างพระประธาน
  • skills : โครงสร้าง สัดส่วนแห่งความงาม การแสดงออกของความเป็นพุทธะ ความประณีตให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด
  • Customer : วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงพยาบาล หน่วยงาน สถานที่ราชการ
  • Project Year : 2016
  • Website : Thaimonument.com