ผลงานการปั้นและหล่อโลหะ ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลสำคัญ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ของอาจารย์ฉัตรมงคล อินสว่าง ฉลองพระองค์ชุดสูทสากล สวมเสื้อโค้ทคลุมทับ เป็นชุดสากลนิยม ในยุคสมัยแห่งการเสด็จประภาสยุโรปของพระองค์