ผลงานของเราผลงานปั้น หล่อโลหะสำริด รูปเคารพของชาวจีน องค์เทพเจ้ากวนอู ณ มูลนิธิโรงเจและศาลเจ้า เต้าบ้อเก็ง

เป็นประติมากรรม รูปปั้นและหล่อโลหะสำริด (บรอนซ์) รูปองค์เทพเจ้ากวนอูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดของชิ้นผลงาน ราว 229 เซนติเมตร มีลักษณะการติดตั้งบนแท่นฐานอนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สถาน เชิญชมได้ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาครับ

  • Project : ผลงานการปั้นหล่อสำริดประติมากรรมองค์เทพเจ้ากวนอู
  • Skills : โครงสร้างสัดส่วน ความสง่างาม ความปราณีตกับรายละเอียด
  • Customer : มูลนิธิและหน่วยงาน องค์กรเอกชน จ.สงขลา
  • Project Year : 2013
  • Website https://thaimonument.com