ผลงานการปั้นรูปอนุสาวรีย์ ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานประติมากรรมรูปคนเหมือนหรือรูปเหมือนบุคคลสำคัญ ผลงานรับปั้นพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท โดยมีประวัติโดยย่อดังนี้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท หรือ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทมีพระนามเดิมชื่อบุญมา เป็นพระราชภาตาร่วมพระราชชนกชนนี กับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 5 ในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทองดี และพระชนนี หยก โดยพระองค์ประสูติในรัชกาลของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน พ.ศ. 2286โดยมีนิวาสถานอยู่หลังป้อมเพชร ในกรุงศรีอยุธยา และเมื่อพระองค์ทรงเจริญวัยก็ได้รับราชการเป็นมหาดเล็กในตำแหน่ง นายสุดจินดา มหาดเล็กหุ้มแพร ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์นอกจากจะทรงอุทิศพระองค์เสด็จไปในการศึกสงครามกอบกู้เอกราช และป้องกันพระราชอาณาจักรตลอดพระชนมชีพ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ยังทรงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่บ้านเมือง ทรงอุปถัมภ์บำรุงการพระศาสนา ศิลปวรรณกรรม และสถาปัตยกรรม เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรไทยและมีหลักฐานปรากฏมากมาย โดยผลงานการรับปั้นอนุสาวรีย์ หรือรับปั้นพระราชานุสาวรีย์และหล่อโลหะสัมฤทธิ์ก็เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศ ประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นที่เคารพศักการะแก่ประชาชนโดยทั่วไป : ผลงานผลงานปั้นหล่ออนุสาวรีย์ของเรา พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ไทยอนุสาวรีย์สตูดิโอ Thai Monument Studio

  • Project : การปั้นอนุสาวรีย์ การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลสำคัญ การปั้นหล่อโลหะ
  • Skills : ทักษะด้านการปั้นรูปเหมือนบุคคล ความรู้ด้านโครงสร้างสัดส่วน ความงามและความถูกต้อง
  • Customer : หน่วยงานราชการ
  • Project Year : 2556