ผลงานปั้นหล่อโลหะสำริด รูปเหมือนบุคคลสำคัญของเรา Thaimonument Studioผลงานรูปปั้นพระบรมรูปเหมือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หล่อด้วยโลหะสำริด (ซิลิคอร์น บลอนซ์) รมสีพาทิน่า พระบรมรูปครึ่งตัว (Bust Sculpture) ขนาดเท่าจริง ฉลองพระองค์ชุดสูทสากล ประติมากรรมรูปเหมือนสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์รำลึก เพื่อการเคารพ สักการบูชา ให้กับหน่วยงาน องค์กรเอกชน

  • Project : ผลงานปั้นหล่อพระบรมรูปเหมือน รัชกาลที่ 5
  • Skills : ความถูกต้อง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างสัดส่วน ความงาม ความรู้สึก รูปเคารพศักการบูชา
  • Custumer : มูลนิธิและหน่วยงาน องค์กรเอกชน
  • Project Year : 2015
  • Website : https://thaimonument.com