ผลงานประติมากรรม ปั้นรูปคนเหมือนบุคคลสำคัญของเรา Thaimonument Studio : อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ

เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณงามความดี ของบุคคลสำคัญ บรรพบุรุษ ติดตั้งได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารพร้อมแท่นฐาน

โดยเป็นผลงาน ปั้นต้นแบบและหล่อโลหะ ด้วยวัสดุสำริด (บลอนซ์) ทำสีพาทิน่า รูปคนครึ่งตัวขนาดเท่าคนจริง ของคุณแม่สุจิต ต่อสุวรรณ

 

อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ

  • Project : ผลงานปั้นหล่อรูปเหมือนบุคคล อนุสรณ์รำลึกบรรพบุรุษ
  • Skills : โครงสร้าง สัดส่วน ความถูกต้องและความงาม
  • Custumer : -
  • Project Year : 2015
  • Website https://thaimonument.com/projects/