ผลงานปั้นหล่อโลหะสำริด รูปเหมือนบุคคลสำคัญของเราThaimonument Studioผลงานรูปปั้นพระบรมรูปเหมือนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี.หรือที่ชาวบ้านเรียกพระนามว่า “สมเด็จพระนางเรือล่ม” มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา.ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403 โดยรับราชการฝ่ายในเป็นพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยพระขนิษฐาร่วมพระโสทรทั้ง 2 พระองค์ ได้แก่พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) และพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ประติมากรรมรูปเหมือนของพระบรมรูป หล่อด้วยโลหะสำริด (ซิลิคอร์น บลอนซ์) รมสีพาทิน่า พระบรมรูปครึ่งตัว (Bust Sculpture) ขนาดเท่าจริง ฉลองพระองค์แบบไทยประเพณี ในราชสำนัก ประติมากรรมรูปเหมือนสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์รำลึก เพื่อการเคารพ สักการบูชา ให้กับมูลนิธิ หน่วยงาน องค์กรเอกชน

  • Project : ผลงานปั้นหล่อพระบรมรูปเหมือนบุคคลสำคัญ สร้างอนุสาวรีย์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกรัชกาล รับปั้นหล่อโลหะพระบรมราชานุสาวรีย์
  • Skills : ความถูกต้อง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างสัดส่วน ความงาม ความรู้สึก รูปเคารพศักการบูชา
  • Customer : มูลนิธิและหน่วยงาน องค์กรเอกชน
  • Project Year : 2015
  • Website : https://thaimonument.com