ผลงานปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญ ประติมากรรมรูปคนเหมือนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงคุณงามความดี ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยกิตติมศักดิ์ คุณสนั่น เกตุทัต ขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง หล่อโลหะด้วยวัสดุ ทองเหลือง (Brass) ทำสีพาทิน่า (Patina) สวมชุดคลุยพร้อมเครื่องราชอิสยาภรณ์เต็มยศที่ได้รับพระราชทาน

อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ: Thaimonument Studio

  • Project : ประติมากรรมอนุสาวรีย์ รูปปั้นเหมือนบุคคลสำคัญ
  • Skills : ความเข้าใจด้านโครงสร้างสัดส่วน ความถูกต้อง การแสดงออก
  • Custumer : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • Project Year : 2012
  • Website : https://thaimonument.com/projects/