ผลงานของเราผลงานปั้นแบบ หล่อโลหะสำริด จำนวนมาก รูปเคารพของชาวจีน องค์เทพเจ้ากวนอู ณ มูลนิธิโรงเจและศาลเจ้า เต้าบ้อเก็ง เป็นชิ้นผลงานประติมากรรม รูปปั้นและหล่อโลหะสำริด (บรอนซ์) รูปองค์เทพเจ้ากวนอู ขนาดของชิ้นผลงาน 35 เซนติเมตร เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกและระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ

  • Project : รูปหล่อสำริดประติมากรรมองค์เทพเจ้ากวนอู
  • Skills : โครงสร้างสัดส่วน ความสง่างาม ความปราณีตกับรายละเอียด
  • Custumer : มูลนิธิและหน่วยงาน องค์กรเอกชน
  • Project Year : 2013
  • Website https://thaimonument.com