ผลงานรูปปั้นพระบรมรูปจำลองพระนเรศวรมหาราช ของทีมงานของเรา Thaimonument Studio : อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ ด้วยการจำลองแบบจาก ประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์ หล่อด้วยวัสดุโลหะผสมจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและทำสีทำสีพาทิน่า

  • Project : ประติมากรรมพระบรมรูปจำลอง พระนเรศวรมหาราช
  • Skills : โครงสร้าง สัดส่วน ความถูกต้องและความสง่างาม
  • Custumer : -
  • Project Year : 2015
  • Website : https://thaimonument.com/projects/