ผลงานการปั้นพระพิฆเนศ ขนาด 5 นิ้วโดยเป็นผลงานปั้นรูปเพื่อหล่อองค์พระพิฆเนศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการปั้นรูปเพื่อเป็นต้นแบบในการรับปั้นพระพิฆเนศในขนาดที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ซึ่งทางเราได้รับออกแบบ รับปั้นขยายแบบในขนาดหน้าตักองค์พระขนาดราว 35 นิ้ว และรับหล่อโลหะทองเหลือง และทำการติดตั้ง ณ ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร.โดยทางเราจะได้นำมาให้ได้ชมต่อไป

 

The Thai Lord Ganesha Image style in Our Project of Sculpting and Casting.Thaimonument Studio

  • Project : ผลงานการปั้นพระพุทธรูป การสร้างพระประธาน การสร้างองค์พระพิฆเนศ
  • Skills : ทักษะด้านการปั้นพระ การปั้นพระพุทธรูป ความรู้ด้านโครงสร้างสัดส่วน ความงามและความปราณีต
  • Custumer : ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Project Year : 2555