ผลงานการรับปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญ การรับปั้นอนุสาวรีย์รูปเหมือนบุคคลรูปนักธุรกิจจากประเทศแคนาดา ใช้บริการปั้นหล่อโลหะ สำริด (ซิลิคอร์น บลอนซ์ )กับเรา ขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง เพื่อนำกลับไปติดตั้งเป็นอนุสาวรีย์รูปเหมือนบุคคลสำคัญประจำบริษัท โดยได้รับการประสานงานติดต่อเพื่อรับงานโดยศิลปินที่มีชื่อเสีองของประเทศแคนาดา Mr. Siggy Puchta ซึ่งทางเราขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ: รับปั้นรูปอนุสาวรีย์ รับปั้นรูปเหมือน รับปั้นรูปเหมือนบุคคล รับปั้นพระบรมราชานุสาวรีย์ รับปั้นพระพทธรูป รับปั้นพระประธาน รับปั้นพระ รับปั้นคนเหมือนเพื่อเป็นอนุสรณ์ รับปั้นรูปเหมือนบุคคลสำคัญ รับปั้นพระอนุสาวรีย์ รับปั้นนูนต่ำประดับตกแต่งอาคาร รับปั้นภาพนูนตำ่ รับปั้นประติมากรรมร่วมสมัย รับปั้นหล่อโลหะ หล่อสัมฤทธิ์ หล่อบรอนซ์ หล่อทองเหลือง

The Statue Sculpture of plaster material of the King Rama V before to make a mould and metal casting of Thaimonument Studio

  • Project : รับปั้นหล่อโลหะประติมากรรมอนุสาวรีย์รูปเหมือนนักธุรกิจคนสำคัญของประเทศแคนาดา
  • Skills : ความเข้าใจ ในโครงสร้างและสัดส่วนของรูปทรงมนุษย์ ความถูกต้อง ความสมจริง ความงาม
  • Customer : ศิลปินผู้มีชื่อเสียงชาวแคนาดา Mr. Siggy Puchta
  • Project Year : 2014
  • Website : https://thaimonument.com