ผลงานปั้นรูปเหมือนบุคคลของเรา หนึ่งในชิ้นงานประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลของเราที่ปั้นหล่อให้กับญาติของคุณแม่สุจิต ต่อสุวรรณ เป็นการปั้นรูป รูปเหมือนขนาดเท่าจริงครื่งตัวประดับบนฐานสี่เหลี่ยม ( The Bust ) ประติมากรปั้นรูปจากข้อมูลภาพที่ได้รับในช่วงเวลาที่ถ่ายใกล้เคียงกันหลายด้าน โดยเฉพาะด้านหน้าด้านข้างและด้านมุม 45 องศา เป็นผลงานที่น่าพอใจขิ้นหนึ่งของเรา โดยการรับปั้นนูนต่ำหรือประติมากรรมชิ้นนี้ทำแม่พิมพ์หล่อด้วยโลหะสำฤทธิ์หรือบรอนซ์ (Bronze) และทำสีพาทิน่า (Patina) : อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ

อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ:

The Bust Sculpture of Miss Sujit Torsuwan life size, bronze material and patina colour : Thaimonument Studio

  • Project : ผลงานปั้นหล่อ ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล
  • Skills : โครงสร้าง สัดส่วน ระนาบและระยะ ความถูกต้องและความงาม
  • Customer : ญาติคุณแม่สุจิต ต่อสุวรรณ
  • Project Year : 2014
  • Website https://thaimonument.com/portfolio/