ผลงานการสร้างพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ของเรา อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ เป็นพระรูปในชุดเต็มพระอิสริยยศในชุดจอมทัพเรือโดยการออกแบบและการปั้นพระรูปนั้นได้รับการพิจารณาอนุญาตในด้านรูปแบบความงามทางศิลปกรรมด้านและความถูกต้องทางกายวิภาคโดยคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติกรมศิลปากร

อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ

  • Project : ผลงานการสร้างพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  • Skills : โครงสร้างสัดส่วน ความถูกต้อง เหมือนจริงและความงาม
  • Customer : หน่วยงานราชการ
  • Project Year : 2012
  • Website https://thaimonument.com