ผลงานปั้นพระพุทธเจ้า3ปาง (ซำปอกง) องค์พระพุทธเจ้าที่เป็นองค์พระประธานในศาลเจ้า ซึ่งเป็นที่ศักการะบูชาของคนไทยเชื้อสายจีน ณ มูลนิธิเต้าบ้อเก็ง ซึ่งเราได้รับปั้นและหล่อโลหะทองเหลือง โดยเป็นขั้นตอนการขัดขึ้นเงา ก่อนทำการปิดทององค์พระพุทธรูปหลังจากที่ประติมากรหรือช่างปั้นได้ปั้น ตกแต่ง หล่อทำพิมพ์ แต่งขี้ผึ้งและเททองผลงานที่ได้รับปั้นเป็นที่เรียบร้อย ผลงานรับปั้นพระพุทธรูปของเราซึ่งดำเนินการปั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นที่เคารพศักการะบูชาของคนไทยเชื้อสายจีน โดยงานรับปั้นพระพุทธรูป และหล่อโลหะองค์นี้เป็นผลงานประติมากรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับปั้นพระพุทธรูปเป็นองค์ด้านขวามือ ในพระหัตถ์หอปราสาทแบบจีน หนึ่งในสามองค์ได้แรงบัลดาลใจในพระพักตร์ของพุทธปฏิมากรรมหรือรูปปั้นพระพุทธรูปแบบไทยปางสมาธิ :อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ

The Chinese Buddha Image in Our Project of Sculpting and Casting.Thaimonument Studio

  • Project : งานปั้นพระพุทธเจ้า 3 ปาง การสร้างพระพุทธรูป พระประธาน องค์พระซำปอกง
  • Skills : ทักษะด้านการปั้นพระ การปั้นพระพุทธรูป ความรู้ด้านโครงสร้างสัดส่วน ความงามและความปราณีต
  • Custumer : วัดจีน วัดไทย ศาลเจ้า มูลนิธิ สำนักสงฆ์
  • Project Year : 2557