• ฉัตรมงคล อินสว่าง ประติมากรรมนูนต่ำ รับสร้างงานอนุสาวรีย์อนุสรณ์ ประติมากรรมนูนสูง
  • ฉัตรมงคล อินสว่าง ประติมากรรมนูนต่ำ รับสร้างงานอนุสาวรีย์อนุสรณ์ ประติมากรรมนูนต่ำ
  • ฉัตรมงคล อินสว่าง ประติมากรรมนูนต่ำ รับสร้างงานอนุสาวรีย์อนุสรณ์ ประติมากรรมนูนต่ำ
  • ฉัตรมงคล อินสว่าง ประติมากรรมนูนต่ำ รับสร้างงานอนุสาวรีย์อนุสรณ์ ประติมากรรมนูนต่ำ
  • ฉัตรมงคล อินสว่าง ประติมากรรมนูนต่ำ รับสร้างงานอนุสาวรีย์อนุสรณ์ ประติมากรรมนูนสูง

โครงการปั้นรูป ประติมากรรมนูนต่ำ “พระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา”

โครงการปันผันปันยิ้ม โครงการเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการ “พระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจินตภาพ ให้กับผู้พิการทางสายตา ให้ได้สัมผัสผลงานประติมากรรมนูนต่ำ ก่อให้เกิดจินตนาการ เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้กับผู้พิการทางสายตาทั้งด้านการสัมผัสและการได้ยิน ได้เข้าถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ อาทิ ความเพียร ปัญญา เป็นต้นพร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระปรีชาสามารถด้านภาษาและการแปล สำหรับพระมหาชนกนั้นเป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดกชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาดกเรื่องนี้เป็นการบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกและทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดกตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ในปีพ.ศ. 2542 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษครบ 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนกในรูปแบบของการ์ตูนโดยมี ชัย ราชวัตร เป็นผู้วาดภาพการ์ตูนประกอบ และในปี 2557 ได้มีการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นทางโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ และออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกสถานี มีทั้งหมด 3 องก์ คือ องก์ที่ 1 กำเนิด องก์ที่ 2 ความเพียร และองก์ที่ 3 ปัญญา

ด้านการดำเนินโครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตานั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ให้การสนับสนุนหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผลงานประติมากรรมนูนต่ำ แบ่งเป็น 3 ส่วน ขนาดองค์ล่ะ 2 x 4 เมตร ได้แก่ องค์กำเนิด องค์ความเพียร และองค์ปัญญา โดยมี บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด ผู้จัด ทำาแอนิเมชั่นประกอบประติมากรรมแต่ละองค์ พิเศษสุดคือได้ดารานักแสดงมากฝีมือ อาทิ น้ำผึ้ง ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และโย่ง เชิญยิ้มร่วมให้เสียงบรรยายตัวละครในแอนิเมชั่นเรื่องนี้ด้วย รายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการพระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตาจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน ศกนี้ หลังข่าวเที่ยงทางททบ.5 และการแสดงนิทรรศการ ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์