รูปปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรูปแรกในรัชกาล

posted in: Bust Sculpture, การสร้างพระประธาน, ขั้นตอนการสร้างอนุสาวรีย์, บทความเกี่ยวกับประติมากรรมอนุสาวรีย์, ปฏิมากรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรมนูนต่ำสวยๆ, พระบรมราชานุสาวรีย์, พุทธปฏิมากรรม, รับทำรูปปั้น, รับปั้นรูปเหมือน, รับปั้นหล่ออนุสาวรีย์, รับสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์, รับสร้างพระประธาน, รับสร้างพระ, รับสร้างอนุสรณ์สถาน, รับสร้างอนุสาวรีย์, รับหล่อพระ, รับหล่อรูปอนุสาวรีย์, รูปคนเหมือนรูปปั้น, รูปปั้นตกแต่งอาคาร, รูปปั้นนูนต่ำ, รูปปั้นรัชกาลที่ 1-9, รูปปั้นสวยๆ, รูปปั้น, โรงหล่อพระคุณภาพ, โรงหล่อพระดีๆ, โรงหล่อพระสำริดนอก, อนุสาวรีย์ไทย บทความหน้าแรก, อนุสาวรีย์ | 0

เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน Thaimonument Studio ขอนำภาพถ่ายประติมากรรมรูปเหมือน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรูปแรกในรัชกาลของพระองค์อันทรงคุณค่ายิ่ง เป็นรูปปั้นหรือประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล ครึ่งพระองค์ที่ปั้นพระบรมรูปโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่แห่งประเทศไทยและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ศิลป์ผู้เป็นประติมากร ได้เน้นความเหมือนจริงทั้งภายนอกและภายใน ทำให้สำผัสได้ทั้งความรู้สึกภายในของพระบรมรูป และความรู้สึกในทางสุนทรียภาพความงามในทางศิลปะ เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่พระบรมรูปเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรูปนี้ ไม่เสร็จอย่างที่ตั้งใจของอาจารย์ศิลป์ พีระศรีเนื่องจากอาจารย์ท่านเสียชีวิตไปเสียก่อน ปัจจุบันผลงานชิ้นนี้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ศิลป์ พีระศรี เชิญผู้ที่รักและสนใจในงานศิลปะ งานประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลสำคัญ อนุสาวรีย์ที่มีค่ายิ่งชิ้นนี้เข้าชมได้ที่กรมศิลปากร ด้านใต้ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระในวันและเวลาราชการน่ะครับ

อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ: Thaimonument Studio