• พิธีเททองหล่อนำฤกษ์
  • รับสร้างพระประธาน-พระพุทธรูปสวย-พิธีเททองหล่อพระ-รับหล่อพระปั้นพระสวย4.2
  • รับสร้างพระประธาน-พระพุทธรูปสวย-พิธีเททองหล่อพระ-รับหล่อพระปั้นพระสวย5
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พิธีเททองหล่อนำฤกษ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การจัดพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่โรงพยาบาลมอบหมายให้อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสร้าง ปั้นหล่อสำริด (Bronze) องค์พระประธานปาง “ประธานพร” ขนาดหน้าตัก 89 นิ้วและจัดพิธีเททอง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ฯพณฯ ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ และพลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ให้เกียรติมาเป็นพระธานในพิธี โดยมีอาจารย์สุติศักดิ์ ชำนาญศก เป็นพราหมณ์ในพิธี
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อการบูชา การทำสมาธิภาวนา ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การเวียนเทียน และการสวดมนต์
2. เพื่อจัดสร้างองค์พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล เพื่อเป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ป่วย ญาติพี่น้อง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรตลอดจนประชาชนรอบมหาวิทยาลัย