ภาพข่าวของฉัตรมงคล-อินสว่าง-ซีเคร็ท-ประติมากรรมพระพิฆเนศประกอบพระเมรุมาศรัชกาลที่9

ที่ปรึกษาทีมงาน Thai Monument Studioให้สัมภาษณ์สื่อ นิตยสาร Secret

ถ้อยคำสัมภาษณ์ต่อสื่อ Secret ของศิลปิน-ฉัตรมงคล อินสว่าง-ที่ปรึกษาทีมงานอนุสาวรีย์ไทย : Thai Monument Studio ขณะปฏิบัติงานปั้นรูปต้นแบบพระพิเนก-พินาย ประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นประติมากรหลักจากกลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

. . . . . . . . . . . . .

ตลอดช่วงชีวิตของผม

ผมเห็นพระองค์ทรงงานหนัก

และอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ

พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่

ของประเทศที่มีวิถีชีวิตลำบาก

เพื่อหวังให้ประชาชนกลุ่มนี้

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การได้ทำงานถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

เป็นครั้งสุดท้าย

ถือเป็นที่สุดแล้ว

ของชีวิตคนคนหนึ่ง

เป็นเกียรติสูงสุด

ของคนทำงานศิลปะ

เป็นความภาคภูมิใจที่สุด

ของผมและครอบครัว

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Secret Quote
ฉัตรมงคล อินสว่าง
หัวหน้าสาขาประติมากรรม
วิทยาลัยเพาะช่าง

นิตยสาร Secret ปีที่ 10 ฉบับที่ 223 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560