• อุทยานราชภักดิ์พระบรมราชานุสาวรีย์อุทยานราชภักดิ์ 1 อนุสาวรีย์บูรพมหากษัตริย์

ขอเชิญประชาชนไทยร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ “บูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของไทยในอดีต

posted in: การสร้างพระประธาน, ขั้นตอนการสร้างอนุสาวรีย์, บทความเกี่ยวกับประติมากรรมอนุสาวรีย์, ปฏิมากรรม, ประติมากรรม, ประติมากรรมนูนต่ำสวยๆ, พระบรมราชานุสาวรีย์, พุทธปฏิมากรรม, รับทำรูปปั้น, รับปั้นรูปเหมือน, รับปั้นหล่ออนุสาวรีย์, รับสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์, รับสร้างพระประธาน, รับสร้างพระ, รับสร้างอนุสรณ์สถาน, รับสร้างอนุสาวรีย์, รับหล่อพระ, รับหล่อรูปอนุสาวรีย์, รูปคนเหมือนรูปปั้น, รูปปั้นตกแต่งอาคาร, รูปปั้นนูนต่ำ, รูปปั้นรัชกาลที่ 1-9, รูปปั้นสวยๆ, รูปปั้น, โรงหล่อพระคุณภาพ, โรงหล่อพระดีๆ, โรงหล่อพระสำริดนอก, อนุสาวรีย์ไทย บทความหน้าแรก, อนุสาวรีย์ | 0

กองทัพบก เชิญชวนประชาชนไทยทุกภาคส่วน ร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดสร้างสถานที่และพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย โดยกองทัพบกได้จัดสร้างอุทยานแห่งประวัติศาสตร์ บริเวณพื้นที่กองทัพบกในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 222 ไร่ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง และพระราชทานชื่อ อุทยานราชภักดิ์ ที่มีความหมายว่าอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ นำมาสู่ความเจริญและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทย อีกทั้งเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพบก และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในโอกาสที่มาเยือนกองทัพบกอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์แก่ทุกคนนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน

โดยพระบรมราชานุสาวรีย์มหากษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ที่ประดิษฐานในอุทยานราชภักดิ์ ได้แก่ ๑.พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (สมัยกรุงสุโขทัย) ๒.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ๓.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ๔.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สมัยกรุงธนบุรี) ๕.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ๖.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ๗.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ พระบรมราชานุสาวรีย์ทั้ง 7 องค์ประทับอยู่ในอริยาบททรงยืน มีความสูง 13.90 เมตร หล่อด้วยโลหะสำริดนอก หรือซิลิคอนบรอนซ์นำเข้า ใช้งบประมาณจัดสร้าง องค์ล่ะ 45 ล้านบาท รวมการตัดสร้างลาน แท่นฐาน และปรับสร้างภูมิทัศน์ รวมถึงการจัดนิทรรศการห้องพระราชประวัติ ใช้งบประมาณรวม 700-800 ล้านบาท โดยกองทัพบกจะใช้เงินบริจาคจากประชาชนและภาคเอกชนทั้งสิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี สมทบทุนถวายความจงรักภักดีและสร้างเป็นอนุสรณ์เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติของกษัตริย์แห่งสยามที่ทรงพระราชกรณียกิจนานับประการ โดยหากเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ “อุทยานราชภักดิ์” จะแล้วเสร็จในปี 2558 นี้

ทั้งนี้ทางกองทัพบกขอเชิญประชาชนหรือองค์กรทั่วไปร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการกองทัพบก บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 077-1-07 474-7 ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยน่ะครับ และรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก โทรศัพท์ 0-2297-7581-4 ครับ ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์เพื่อเทิดพระเกียรติยศของพระองค์ด้วยกันน่ะครับ

อนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ : Thaimonument Studio