ภาพขณะปั้นงานอนุสาวรีย์หาชมยากของ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรคนสำคัญของชาติ

ภาพเคลื่อนไหวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีขณะปั้นงานอนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ติดตั้ง ณ. วงเวียนใหญ่ ผลงานการปั้นรูปประติมากรรมรูปเหมือน รูปอนุสาวรีย์ชิ้นสำคัญของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย โดยภาพเคลื่อนไหวของอาจารย์ศิลป์ พีระศรีนั้นมีการค้นพบอยู่น้อยมาก นักศึกษาศิลปากรศิษย์เก่าและปัจจุบันหลายคนยังไม่เคยเห็นภาพยนต์สั้นประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ครับ

ขอขอบคุณ อาจารย์ไมตรี ลิมปิชาติ ครับ

อนุสาวรีย์ไทย สตูดิโอ:Thaimonument Studio

Follow Thaimonument's Author:

การปั้นรูปเหมือนและประติมากรรมอนุสาวรีย์ พื้นที่รวบรวมผลงานอนุสาวรีย์ และพระบรมราชานุสาวรีย์ของไทยของอนุสาวรีย์ไทยสตูดิโอ. Knowledge of sculpture and monumental, statue and Collecting areas of the Sculpture,Monument,Statue,Royal Monument of Thai Monument Studio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *